Vložení vývojového diagramu do Dokumentů Google Spusťte prohlížeč, otevřete soubor Dokumenty a poté klikněte na Vložit > Výkres > + Nový. V okně Kreslení Google klikněte na ikonu, která vypadá jako kruh nad čtvercem. Najeďte myší na „Tvary“ a potom klikněte na tvar, který chcete použít.

 1. Jak vložíte vývojový diagram do Prezentací Google?
 2. Můžete do prezentace prezentovat grafy nebo diagramy, které jste vytvořili v listech?
 3. Má Google šablonu vývojového diagramu?
 4. Mohu vytvořit vývojový diagram v Dokumentech Google?
 5. Jak vytvořím vývojový diagram?
 6. Jak vložíte dokument Word do Prezentací Google?
 7. Jak přidáte a upravíte graf v Dokumentech Google?
 8. Můžete si v Prezentacích Google navrhnout vlastní motivy prezentace?
 9. Má Google nástroj pro pracovní postup?
 10. Jak vytvoříte Vennův diagram v Dokumentech Google?
 11. Má Google ekvivalent Visia?

Jak vložíte vývojový diagram do Prezentací Google?

Jak vytvořit vývojový diagram v Prezentacích Google

 1. Krok 1: Spusťte novou prezentaci. Vstupte do Prezentací Google v prohlížeči a otevřete prázdný snímek. ...
 2. Krok 2: Začněte kreslit svůj vývojový diagram. Klikněte na tlačítko Tvar na panelu nástrojů a vyberte tvary vývojového diagramu ve skupině Tvary.
 3. Krok 3: Přizpůsobte si vývojový diagram.

Můžete do prezentace prezentovat grafy nebo diagramy, které jste vytvořili v listech?

V počítači otevřete dokument nebo prezentaci v Dokumentech Google nebo Prezentacích Google. Z tabulek. Klikněte na tabulku s grafem, který chcete přidat, a poté klikněte na Vybrat. Klikněte na graf, který chcete přidat.

Má Google šablonu vývojového diagramu?

Vzhledem k tomu, že v Tabulkách Google nejsou žádné vestavěné šablony vývojových diagramů, jako je vytváření vývojových diagramů v (Dokumenty Google), dalším krokem je otevření okna Kreslení Google.

Mohu vytvořit vývojový diagram v Dokumentech Google?

Do aplikace Dokumenty Google můžete snadno přidat nakreslené objekty, jako jsou vývojové diagramy, šipky, popisky, bannery a dokonce i čmáranice od ruky, a to pomocí příkazu „Vložit výkres“ dostupného z řádku nabídek. ... Chcete-li vytvořit výkres v Dokumentech Google, otevřete dokument, prezentaci nebo tabulku a klikněte na Vložit > Výkres.

Jak vytvořím vývojový diagram?

Vytvořte vývojový diagram

 1. Klikněte na kartu Soubor. ...
 2. Klikněte na Nový, klikněte na Vývojový diagram a potom v části Dostupné šablony klikněte na Základní vývojový diagram.
 3. Klikněte na Vytvořit.
 4. U každého kroku procesu, který dokumentujete, přetáhněte do výkresu tvar vývojového diagramu. ...
 5. Připojte tvary vývojového diagramu jedním z následujících způsobů.

Jak vložíte dokument Word do Prezentací Google?

Jakmile je váš obsah v šabloně Dokumentů Google, přejděte do nabídky Doplněk, zvolte „Doc to Slides“ a „Send to Slides“.

Jak přidáte a upravíte graf v Dokumentech Google?

Vkládejte a upravujte grafy

 1. V Tabulkách klikněte v grafu na Více. Zkopírujte graf.
 2. V Prezentacích nebo Dokumentech otevřete prezentaci nebo dokument.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na místo, kam chcete přidat graf. Vložit.
 4. (Volitelné) Pokud nechcete, aby se graf automaticky aktualizoval, pokud se data v tabulce změní, zrušte zaškrtnutí políčka Propojit s tabulkou.
 5. Klikněte na Vložit.

Můžete si v Prezentacích Google navrhnout vlastní motivy prezentace?

Tady je postup, jak vytvořit vlastní motiv prezentace v Prezentacích Google. Přejděte na drive.google.com a kliknutím na „NOVÉ“ vytvořte novou prezentaci Prezentací Google. Hlavní soubor řídí globální funkce vaší prezentace. Klikněte na „Zobrazit“ a vyberte „Mistr“ pro vytvoření a přizpůsobení motivu.

Má Google nástroj pro pracovní postup?

KiSSFLOW - Pracovní postup pro Google Apps - Google Workspace Marketplace. KiSSFLOW je nástroj číslo 1 pro automatizaci pracovních postupů ve službě Google Apps. ... Umožňuje vám použít formulář a pracovní postup k automatizaci téměř jakéhokoli procesu ve vašem podnikání.

Jak vytvoříte Vennův diagram v Dokumentech Google?

Možnost č. 2: Použijte Google Drawings k vytvoření Vennova diagramu v Dokumentech Google

 1. Otevřete dokument Google.
 2. Vyberte Vložit > Výkres > Nový.
 3. Pomocí ikony tvaru přidejte kruhy a přidáním textových polí dokončete Vennův diagram.
 4. Klikněte na „Uložit a zavřít“.
 5. Poklepáním na výkres se vrátíte do editoru a provedete změny.

Má Google ekvivalent Visia?

Kreslení dokumentů Google umožňuje online spolupráci v reálném čase na grafech a diagramech. Kresbu můžete otevřít jako samostatný typ dokumentu pomocí rozevíracího seznamu Vytvořit nový na domovské stránce Dokumentů Google a výběru Kreslení. ... Visio jednoduše usnadňuje vytváření profesionálně vypadajících výkresů a diagramů.